Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мирослав Деянов Халачев
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Параскева Николау 6 карта
Email: miroslav@halatchev.com
Url: http://www.halatchev.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-90395
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.halatchev.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирослав Деянов Халачев Отговорно лице