Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хайни
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Незабравка, бл. 315 ап. 55 карта
Телефони: +359 2 944 17 62
Факс: +359 2 944 17 62
Email: haini@bgcell.net
Url: http://www.hainibg.eu
Тематики
Художествено-документална литература, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7762  (Стари кодове: 978-619-7029, 978-954-9835)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Георгиев Константинов управител Отговорно лице