Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Лъчезар Минчев"
Адрес
Град: София  1229
Улица/квартал: жк Надежда бл. 319 вх. К карта
Телефони: +359 2 897 57 35
Email: lm@latchezarmintcheffpublishers.com
latchezarmintcheff@yahoo.com
Url: http://www.latchezarmintcheffpublishers.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Поезия, Криминална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-412
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лъчезар Минчев управител Отговорно лице