Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Вагабонд Медия
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Будапеща 23 карта
Телефони: +359 2 983 33 08
Факс: +359 2 983 33 58
Email: editorial@vagabond.bg
elena@vagabond.bg
Url: http://www.vagabond.bg
Тематики
Пътуване и туризъм, История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90418  (Стари кодове: 978-954-92306)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Филипова-Стоянова Лице за контакт
Антони Георгиев управител Отговорно лице