Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Термит 97
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Буная 2 карта
Телефони: (02)980-98-97
Email: termit97@abv.bg
Тематики
Икономика, Биографии, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-90890
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симеон Симеонов управител Отговорно лице