Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СКРИБО
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Солун 41 карта
Телефони: +359 894 878 998
Email: scribo_ergo_sum@abv.bg
Тематики
Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92123
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Десислава Михайлова Лазарова Отговорно лице