Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Даниел Красимиров Йорданов
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Полигона карта
Телефони: +359 896 659 945
Email: yordanovdaniel359@gmail.com
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91111
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниел Красимиров Йорданов Отговорно лице