Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВН
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: бул. Славянски 16 карта
Телефони: +359 879 508 116
Email: ventsislava@econt.com
Тематики
История, Биографии
Статус
Активен
Допълнителна информация
ВН е запазена марка (импринт) на Еконт Експрес ЕООД
Кодове 978-619-90239
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Йорданов Събев управител Отговорно лице
Венцислава Николова Лице за контакт