Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Маркет пул
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 7 карта
Телефони: +359 898 612 851
Email: inspiritussanctum@yahoo.co.uk
Тематики
Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91188
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виктор Олегов Райковски управител Отговорно лице