Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Коморекс
Адрес
Град: Първомай  4270
Улица/квартал: ул. Васил Априлов 7 карта
Телефони: +359 888 668 287
Email: office@comorex.net
Url: https://www.comorex.net/
Тематики
Спорт, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9648
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Костадин Момчилов Момчилов управител Отговорно лице