Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Клуб "Икономика 2000"
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: ул. Стара планина 74 карта
Телефони: +359 2 944 50 27
Факс: +359 2 944 50 81
Email: office@club2000.org
Url: http://www.club2000.org
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-90138
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Гергиева Лице за контакт
Спартак Керемидчиев Отговорно лице