Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
The Fool House
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Хайдушка гора 35 карта
Телефони: +359 885 668 090
Email: contact@thefoolhouse.com
Url: http://www.thefoolhouse.com
Тематики
Философия, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91856
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лилия Христова Отговорно лице