Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Славина Петровска
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: ул. Бели Искър 23 карта
Телефони: +359 898 400 280
Email: slavina.petrovska@gmail.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90480
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Славина Иванова Петровска управител Отговорно лице