Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мирианна Сабетай Майер
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: карта
Тематики
Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92541
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирианна Сабетай Майер наследник Отговорно лице