Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Международен театрален фестивал Варненско лято
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Народно събрание 12 карта
Телефони: (02)988-44-82
Факс: (02)988-11-78
Email: bat@omega.bg
Url: http://www.theatrefest-varna.org
Тематики
Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-954-92913
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Йорданов директор Отговорно лице