Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Княз Ал. Дондуков 11 карта
Телефони: +359 2 980 59 45
Факс: +359 2 987 03 20
Email: uniontpk@uniontpk.com
Url: http://www.uniontpk.com
Тематики
Обществени науки, социология, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-91931  (Стари кодове: 978-619-90895)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Божидар Тодоров Станчев Отговорно лице
Христина Недкова Вътева Лице за контакт