Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Училище за бизнес компетенции
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Цар Симеон 200 карта
Телефони: +359 887 457 262
Email: office@sbc.bg
Url: http://www.sbc.bg
Тематики
Икономика, Учебници за средни специални учебни заведения и техникуми, Право, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91828  (Стари кодове: 978-954-92124)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: https://learning.bg/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Кръстева Дренска управител Отговорно лице