Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Millenium
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Николай В. Гогол 24 ет. 1 карта
Телефони: (02)944-33-18
Email: editor@milleniumbg.eu
Url: http://www.milleniumbg.eu
Тематики
Поезия, Вътрешна политика, международна политика, Биографии, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-515
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милена Петрова Трандева редактор Отговорно лице