Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Millenium
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Мария Луиза 92 ет. 3 карта
Телефони: +359 2 944 33 18
Email: editor@milleniumbg.eu
Url: http://www.milleniumbg.eu
Тематики
Поезия, Вътрешна политика, международна политика, Биографии, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-515
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Цар Иван Шишман 18 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милена Петрова Трандева редактор Отговорно лице