Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДИРУМ - Д. А. Й.
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: кв. Княжево, ул. Княжевска карта
Телефони: +359 889 627 052
Email: dimitar.ionchev1947@gmail.com
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92810
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Александров Йончев Отговорно лице