Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дружество на кардиолозите в България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: жк Лозенец, бул. Джеймс Баучер 76 ет. 4 ап. офис 422 карта
Телефони: +359 889 319 655
Email: hiada@abv.bg
Url: http://www.cardiobg.com
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-91203
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анелия Белчева Лице за контакт
проф. Арман Постаджиян Отговорно лице