Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Славен път
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: р-н Оборище, бул. Дондуков 79 карта
Телефони: +359 886 370 009
Email: slaven_put@dir.bg
Url: http://www.slavenput.com
Тематики
Философия, Икономика, Психология, Вътрешна политика, международна политика, Промишленост, бизнес и мениджмънт, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91587
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.slavenput.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мартин Руменов Дечев Отговорно лице