Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Планинка
Адрес
Град: Бухово  1830
Улица/квартал: карта
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Допълнителна информация
Планинка е импринт на Миленскай ЕООД
Кодове 978-619-92105
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Петров Иванов Отговорно лице