Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Католическа епархия "Св. Йоан XXIII"
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Люлин планина 5 карта
Телефони: +359 878 980 425
Email: kae_biblio@abv.bg
Тематики
Религия и теология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7011  (Стари кодове: 978-954-91457, 978-954-90646, 978-954-92576)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Николов Пройков епископ Отговорно лице
Юлиан Атанасов Лице за контакт