Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за изследване на сигурността и международните отношения
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: карта
П.К.: 231
Телефони: +359 888 289 605
Email: isis.pantev@gmail.com
Url: http://www.isis-bg.org
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-9533  (Стари кодове: 978-954-90070)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Пламен Иларионов Пантев директор Отговорно лице