Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Доника Милева Кирова
Адрес
Град: Варна  9014
Улица/квартал: ул. Македония 102 А карта
Телефони: +359 893 427 177
Email: donadon@abv.bg
Url: http://www.donikakirova.wordpress.com
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91269
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Доника Милева Кирова Отговорно лице