Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Славейков
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 4 карта
Телефони: +359 2 980 71 06
Email: komtexeood@abv.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7551  (Стари кодове: 978-619-90086, 978-619-91088, 978-619-90737)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Вуйчев Отговорно лице