Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Анна Иванова Дюкмеджиева
Адрес
Град: Пловдив  4017
Улица/квартал: ул. Подем 6 ет. 2 ап. 4 карта
Телефони: +359 879 909 407
Email: aniduky@abv.bg
Тематики
Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91064
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Иванова Дюкмеджиева Отговорно лице