Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Българско военно историческо наследство
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 20 ет. 1 ап. 2 карта
Телефони: +359 2 950 04 81, +359 888 810 862
Факс: +359 2 950 04 83
Email: foundation.bvin@gmail.com
Тематики
История, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-954-92859
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Людмил Стоянов Богданов председател Отговорно лице