Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Слава Стоянова Славчева
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: карта
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91839
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Слава Стоянова Славчева Отговорно лице