Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Антос
Адрес
Град: Смядово  9820
Улица/квартал: ул. Оборище 10 карта
Телефони: +359 53 51 24 30
Email: antos@mail.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Спрял да издава
Допълнителна информация
Антос е импринт на ЕТ Антос - Тодор Андонов
Кодове 978-619-7364  (Стари кодове: 978-954-8901, 978-954-8665)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Андонов Отговорно лице
Галина Андонова Лице за контакт