Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за зелена политика
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Св. св. Кирил и Методии 33 карта
Телефони: 0888 420-453
Email: gpibulgaria@gmail.com
Тематики
Икономика, Екология, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-954-92978
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петко Ковачев изп. директор Отговорно лице