Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин
Адрес
Град: Видин  3700
Улица/квартал: пл. Бдинци 1 карта
Телефони: +359 94 601 704
Факс: +359 94 601 704
Email: libvidin@vidin.net
Тематики
Библиография и библиотекознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-92765  (Стари кодове: 978-954-91774)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Десислава Иванова директор Отговорно лице