Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Холотера
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: жк Лагера бл. 59 ет. 12 ап. 53 карта
Телефони: 0898 750-505
Email: office@holoterra.info
Url: http://www.holoterra.info
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7165
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлия Василева Собственик и Управител Отговорно лице Телефони: 0898 75 05 05
Димитър Манев Отговорно лице