Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Наслука
Адрес
Град: София  1040
Улица/квартал: бул. Витоша 31-33 карта
Телефони: (02)988-41-01
Факс: (02)981-54-18
Email: ik_nasluka@abv.bg
ivanova_denitza@mail.bg
Url: http://www.nasluka.eu
Тематики
Зоология, Екология, Календари, Периодични издания, Лов и риболов
Статус
Активен
Кодове 978-954-8723
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йото Пацов управител Отговорно лице