Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Буквите
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Полигона бл.9 ап. 75 карта
Телефони: +359 889 245 311
Email: info@bukvite.bg
Url: http://www.bukvite.bg
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-154  (Стари кодове: 978-954-9375)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница https://knigite.bg/
Улица/квартал:
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Василев Богданов председател Отговорно лице