Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Музагет
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: бул. Константин Величков 165 бл. 6 вх. А ап. 22 карта
Телефони: +359 888 802 444
Email: dorinadsm@gmail.com
Тематики
Изкуство, Фолклор и етнология, История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-92289
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дорина Минковска управител Отговорно лице