Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за социални услуги "МАБА"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Райко Даскалов 1 карта
Телефони: (02)986-68-89
Email: mila.marinova@mail.bg
Тематики
Поезия, Социални грижи, социално осигуряване, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91969
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мила Александрова Маринова Отговорно лице