Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Пакс"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Васил Левски 94 карта
Телефони: (02)944-10-54
Факс: (02)943-47-22
Email: paks@mail.orbitel.bg
Тематики
Икономика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-9658
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветанка Георгиева Димитрова Отговорно лице