Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Любомир Ангелов Здравков
Адрес
Град: София  1046
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 1 вх. корпус Б ет. 7 карта
Телефони: +359 885 001 305
Email: zdravkov_fce@uacg.bg
Url: http://www.astanks.com
Тематики
Градоустройство и регионално планиране
Статус
Активен
Кодове 978-619-90766
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.astanks.com/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Ангелов Здравков Отговорно лице