Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Tendril Publishing House
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул.Матвей Вълев 74 ап. 5 карта
Телефони: +359 887 271 324
Email: tendril@tendrilbooks.com
Url: http://www.tendrilbooks.com
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-92218  (Стари кодове: 978-954-92809, 978-619-91496)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борислав Иванов Павлов управител Отговорно лице