Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Tendril Publishing House
Адрес
Град: София  1387
Улица/квартал: жк Обеля бл. 114 вх. А карта
Телефони: +359886 753 023
Email: tendril@tendrilbooks.com
Url: http://www.tendrilbooks.com
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91496  (Стари кодове: 978-954-92809)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Златомира Герджикова управител Отговорно лице