Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
INK Publishing House
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Младост 1 ап. 62 карта
Телефони: +359 878 176 140
Email: ink.publishing2017@gmail.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-91743
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Иванов Отговорно лице