Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МИТ
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Столетов 109 карта
Телефони: (042)627-689
Email: gboychev@hotmail.com
Тематики
Селско стопанство, Учебници за ВУЗ, Математика и статистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-8379
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Станков Бойчев управител Отговорно лице