Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гео Постмодерн
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: жк Люлин бл. 563 карта
Телефони: 0893 212-496
Email: geo-postmodern@gmail.com
Тематики
Философия, Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92802
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Тодоров Антонов управител Отговорно лице