Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Biomath Forum
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Г. Бончев бл. 8 карта
Телефони: +359 888 824 567, +359 2 979 28 76
Email: smarkov@bio.bas.bg
Url: http://www.biomath.bg
Тематики
История, Математика и статистика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7451
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.biomath.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Светослав Марков Отговорно лице