Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Колхида & синове
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 113 вх. А ет. 1 карта
Телефони: (02)975-20-32
Email: kolhida1@abv.bg
Тематики
Фармация, хомеопатия
Статус
Активен
Кодове 978-954-707
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ясен Бориславов Ценов управител Отговорно лице