Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕЛСИМ
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Св. Троица бл. 381 вх. А ап. 6 карта
Телефони: (02)983-27-02
Факс: (02)983-60-75
Email: studyabroadbg@gmail.com
Url: http://www.studyabroad.dir.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9441  (Стари кодове: 978-954-91185)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валери Андонов Михайлов Отговорно лице