Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Digital Publishing Ltd
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 3 бл. 370 карта
Email: l_popov70@yahoo.com
Url: http://www.solarpanelsvenue.com
Тематики
Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-7258
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.solarpanelsvenue.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лъчезар Ицков Попов управител Отговорно лице