Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
М МАБОПАН Издателска къща
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: жк Лозенец, ул. Цанко Церковски 13 карта
Телефони: +359 887 164 694
Email: office@mabopan.com
Url: http://www.mabopan.com
Тематики
Поезия, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7276
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.mabopan.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маруся Берон Отговорно лице