Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КА ГЛОБАЛ ГРУП
Адрес
Град: Ботевград  2140
Улица/квартал: жк Васил Левски бл. 21 карта
Email: ivanica_c@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90378
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калоян Крумов управител Отговорно лице