Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АБГ - М
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Константин Иречек 16 карта
Телефони: 0889/309-712
Email: gotchev@stroiko2000.com
Тематики
Здраве и красота, Домакинство и готварство, Художествена литература
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-8407
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Ракитин 2 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Петрова Гочева Отговорно лице